Cookie beleid HHC'09

De website van HHC'09 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Info

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging HHC’09

Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateursportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt sterk terug en door teruglopende inkomsten moeten we steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. Dit is niet langer vol te houden en kan op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging. Om dit te voorkomen heeft het bestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel gaat uitmaken van het lidmaatschap van onze vereniging met als doel, samen zorg te dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging.

Op wie heeft dit plan betrekking?

Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid:

 • Het vrijwilligersbeleid is van toepassing op ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s).
 • Op donateurs, ereleden en rustende leden is het vrijwilligersbeleid niet van toepassing.
 • Ieder actief lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden vervult tenminste één vrijwilligersfunctie of een of meerdere vrijwilligerstaken.
 • In de maand november zal een vrijwilligersbijdrage van € 50,- in rekening worden gebracht, die na uitvoering van de vrijwilligerstaken weer ten gunste komt van het lid.
 • Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen, maar hun ouder(s) of verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vrijwilligerstaak binnen de vereniging.

Welke bijdrage verwacht HHC’09 van de vrijwilliger?

HHC’09 maakt onderscheid tussen functies en taken:

 • Vrijwilligersfunctie:vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld scheidsrechter, commissielid, trainer, jeugdleider enz.);
 • Vrijwilligerstaak:vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid een of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die incidenteel van aard zijn.

Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend.

Voor de taken worden tijdens het seizoen klusdagen ingepland. Iedere vrijwilliger wordt de mogelijkheid geboden tijdens het seizoen via de website aan te geven voor welke taken hij/zij wil worden ingeschreven.

Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 4 uur aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit te voeren.

Spelregels

 • De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 50,- per seizoen. In november wordt een vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht bij alle actieve leden waarop het beleid van toepassing is. Na het volbrengen van de volledige vrijwilligerstaken wordt aan het einde van het seizoen de vrijwilligersbijdrage terugbetaald aan het betreffende lid.
 • Voor leden die bij aanvang van het seizoen zijn aangesteld voor een vrijwilligersfunctie wordt geen vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht.
 • De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 augustus tot 30 juni van ieder jaar. Binnen deze periode moet    4 uur aan vrijwilligerstaken of een vrijwilligersfunctie worden uitgevoerd. Over deze periode wordt de vrijwilligersbijdrage afgerekend.
 • Het inroosteren van een functie of taak moet altijd plaatsvinden in overleg met de vrijwilligerscommissie. De commissie bepaalt of een taak of functie voldoende is om in aanmerking te komen voor de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerswerk.
 • Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. De vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of vrijwilligerstaak en is ook aanspreekpunt voor de vrijwilligerscommissie.
 • Indien vrijwilligerstaken om wat voor reden dan ook uitvallen, beslist de vrijwilligerscommissie wat dit betekent voor de invulling van de vrijwilligersverplichting.
 • Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan de betreffende commissie kenbaar maken. De betreffende commissie is bevoegd hier een besluit in te nemen.
 • Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichten taak valt, zullen erop toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken, die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd, kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak.
 • Bij het niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal een boete aan de vrijwilliger worden opgelegd bovenop de vrijwilligersbijdrage. De hoogte van de boete bedraagt € 10,- per vrijwilligerstaak.
 • De sanctiemaatregelen gelden ook bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder/verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk.
 • Het innen van boetes geschiedt aan het einde van iedere maand.
 • Indien boetegelden en/of vrijwilligersbijdrages niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de speler niet speelgerechtigd te verklaren.
 • Als een lid geen vrijwilligerstaken wil uitvoeren, kan dit worden aangegeven aan de vrijwilligerscommissie. De vrijwilligers-bijdrage wordt hierdoor afgekocht. Dit is echter niet de doelstelling van het vrijwilligersbeleid.
 • Geïnde gelden worden voor onderhoud gerelateerde doelen binnen de vereniging aangewend.
 • Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersbeleid en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersbeleid, daar waar nodig, bij te stellen.
 • De vrijwilligerscommissie zal uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid.
 • Bij onduidelijkheden is het besluit van het hoofdbestuur bindend.

Tot slot

Veel vrijwilligers binnen HHC’09 zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor onze vereniging. Door verschillende oorzaken neemt de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toe. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen om met elkaar onze mooie vereniging draaiende te houden.

Namens de vrijwilligerscommissie

Bianca van Schijndel, Jeannette Ummenthun

Addendum

Het vrijwilligersbeleid is goed gekeurd door de Algemene Ledenvergadering en per direct van toepassing voor het seizoen 2021-2022. Dit betekent dat ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden, een vrijwilligerstaak van 4 uur of vrijwilligersfunctie dient uit te voeren vóór 30 juni 2022

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!